KMC Public School
Grade - I C
Name : AKCHITH BALAJI.K
Class & Section : I C
D.O.B : 24.06.2013
Gender : Male
Blood group : [ Select ]

Name : ASHWIN KUMAR S
Class & Section : I C
D.O.B : 10.05.2013
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : DAKSHANA S.G.
Class & Section : I C
D.O.B : 06.12.2012
Gender : Female
Blood group : O+ve

Name : DHARANYA A P
Class & Section : I C
D.O.B : 02.03.2013
Gender : Female
Blood group : [ Select ]

Name : DHIYA.G.D
Class & Section : I C
D.O.B : 25.06.2012
Gender : Female
Blood group : O+ve

Name : DIKEESH K
Class & Section : I C
D.O.B : 13.09.2012
Gender : Male
Blood group : O+ve

Name : HARDEV R. VIJAY
Class & Section : I C
D.O.B : 22.02.2012
Gender : Male
Blood group : [ Select ]

Name : JAI ABINAV N
Class & Section : I C
D.O.B : 05.04.2013
Gender : Male
Blood group : [ Select ]

Name : KARMUKILAN K P
Class & Section : I C
D.O.B : 26.09.2012
Gender : Male
Blood group : O+ve

Name : KIRUTHIK VARSHAN R
Class & Section : I C
D.O.B : 27.06.2013
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : MEIVARSHINI S
Class & Section : I C
D.O.B : 07.11.2012
Gender : Female
Blood group : O+ve

Name : MITHUL S.S.D
Class & Section : I C
D.O.B : 22.07.2012
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : MOUNISHA.S
Class & Section : I C
D.O.B : 09.11.2012
Gender : Female
Blood group : O+ve

Name : SAMRITHA K
Class & Section : I C
D.O.B : 10.07.2013
Gender : Female
Blood group : B+ve

Name : SANUTH.J.V
Class & Section : I C
D.O.B : 11.07.2012
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : SHANJEEV K
Class & Section : I C
D.O.B : 02.10.2012
Gender : Male
Blood group : [ Select ]

Name : SIDDARTH.S
Class & Section : I C
D.O.B : 06.06.2013
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : THARSHIKA.S
Class & Section : I C
D.O.B : 24.08.2012
Gender : Female
Blood group : B+ve

Name : VARSHITHA R K
Class & Section : I C
D.O.B : 22.01.2013
Gender : Female
Blood group : [ Select ]

Name : VARUN.K.B
Class & Section : I C
D.O.B : 18.03.2013
Gender : Male
Blood group : B+ve

Name : VEDHAVARNA S S
Class & Section : I C
D.O.B : 06.07.2013
Gender : Female
Blood group : O+ve

Name : VIJAY ADITYA.S.N
Class & Section : I C
D.O.B : 06.10.2012
Gender : Male
Blood group : B+ve